0
Košík je prázdný

Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676

kliknutím zvětšíte
Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676 Technoline Hodiny
ks
Kód:1509a
Výrobce:Technoline
Cena s DPH : 699 Kč
Přepočtená cena:28,25 EUR
Přepočtená cena bez DPH:23,35 EUR
DPH:21 %
Sleva celkem:21 %
Původní cena s DPH:881 Kč
Dostupnost:2 dny
Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676

Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS 8004.1 Jumbo vhodné do dílny, čekárny, ordinace, jídelny, třídy apod.

Technické údaje:

- barva pouzdra: černá/stříbrná
- funkce: teplota, datum, den
- napájení: baterie 2x AA (není součástí dodávky)
- provedení: Quarz - digitální
- rozměry (d x š x v) 35 x 220 x 170mm

NÁVOD:

NASTAVENÍ
Č
ASU:
V normálním režimu zobrazení stiskn
ě
te klávesu “MODE” a vstupte do režimu nastavení.
Rozbliká se “12Hr/24Hr”, potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DDOWN” pro volbu mezi 12hod
nebo 24Hr mod24hod režimem. Pro potvrzení vašeho na
stavení a zm
ě
nu hodinového
nastavení stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. Pokra
č
ujte a použijte klávesy “UP” nebo
“DOWN” pro nastavení a klávesu “SET” nebo “C/F”. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, rok,
m
ě
síc, datum.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu
zobrazení.
12Hr/24Hr ZOBRAZENÍ
Č
ASU:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do “12Hr/24Hr” zobrazení.
Pro potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu hodinového nastavení stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo
“C/F”.
FUNKCE BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te dvakrát tla
č
ítko “MODE” nebo tla
č
ítko “ALM” pro
p
ř
ímý vstup do režimu buzení. Pro vstup do režimu nas
tavení buzení stiskn
ě
te klávesu “SET”
nebo klávesu “C/F”. Pro nastavení hodiny potom stis
kn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DDOWN”. Pro
potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. S
nastavením pokra
č
ujte pomocí tla
č
ítek “UP” nebo “DOWN” pro nastavení a kláves “SET”
nebo
“C/F” pro potvrzení vašeho nastavení. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, melodie, exit.
M
ů
žete si vybrat mezi 8 r
ů
znými melodiemi buzení.
Budík je nastavený, když se v normálním
č
asovém režimu zobrazí “ALM”.
VYPNUTÍ BUDÍKU:
V normálním zobrazení
č
asu dvakrát stiskn
ě
te klávesu “MODE” nebo stiskn
ě
te klávesu “ALM”
pro p
ř
ímý vstup do režimu buzení. Nyní p
ě
tkrát stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” až se ukáže “-:--”,
budík je nyní vypnutý.
FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ:
V normálním zobrazení
č
asu stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” pro zapnutí nebo vypnutí funkce
opakovaného buzení.
Pokud je budík zapnutý a funkce opakovaného buzení
je vypnutá, bude budík zvonit minutu,
když nadejde
č
as. Pro zastavení stiskn
ě
te jakékoliv tla
č
ítko.
Pokud je funkce opakovaného buzení zapnutá, bude bu
dík zvonit po dobu jedné minuty každé
č
ty
ř
i hodiny, celkem t
ř
ikrát. B
ě
hem zvon
ě
ní budíku stiskn
ě
te jakoukoliv klávesu pro zastavení
buzení, stale bliká ikona “SNOOZE” což ukazuje, že
je opakované buzení aktivní. Opakované
buzení se ozve t
ř
ikrát za sebou. Pro vypnutí funkce opakovaného buze
ní stiskn
ě
te tla
č
ítko
“UP”.
NASTAVENÍ UPOMÍNKY NAROZENIN:
V režimu normálního zobrazení t
ř
ikrát stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
upomínky narozenin. Pro vstup do režimu nastavení u
pomínky narozenin stiskn
ě
te tla
č
ítko
“SET” nebo “C/F”. Pro nastavení hodiny potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DOWN”. Pro
potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”.
Pokra
č
ujte v nastavení pomocí tla
č
ítek “UP” nebo “DOWN” a pro potvrzení nastavení sti
skn
ě
te
tla
č
ítka “SET” nebo “C/F”. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, rok, m
ě
síc, datum, exit.
P
ř
i dosažení nastaveného data a
č
asu hodiny zahrají narozeninovou píse
ň
po dobu 5 minut
na oslavu “Š
Ť
ASTNÝCH NAROZENIN”. Pokud nechcete použít funkci p
ř
ipomenutí, tak
nastavte prošlé datum.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu zobrazení.
NASTAVENÍ
Č
ASOVÉHO SPÍNA
Č
E:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
č
asového
spína
č
e.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F” pro vstup do režimu nastavení
budíku. Pro nastavení
hodiny potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DOWN”. Pro potvrzení vašeho nastave
ní a zm
ě
nu
na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. Nyní nastavte minuty pomocí
tla
č
ítek
“UP” nebo “DOWN” a stisknutím tla
č
ítek “SET” nebo “C/F” potvr
ď
te vaše nastavení. Rozsah
nastavení je hodina, minuta (cca. 23 hod: 59 min).
Po potvrzení nastavení minut za
č
ne
č
asový spína
č
odpo
č
ítávat.
Č
asový spína
č
m
ů
žete
zastavit a resetovat stisknutím tla
č
ítka “SET” zatímco je zobrazený režim
č
asového spína
č
e.
Když je
č
as na 0:00:00, tak bude budík pípat po dobu 1 minut
y a sou
č
asn
ě
bude blikat
“0:00:00”.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu
zobrazení.
VYPNOUT
Č
ASOVÝ SPÍNA
Č
:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
č
asového
spína
č
e. Nyní stiskn
ě
te
č
ty
ř
ikrát tla
č
ítko “SET“, až se ukáže “-:--”,
č
asový spína
č
je vypnutý.
ZOBRAZENÍ TEPLOTY °C/°F:
V režimu normálního zobrazení, stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F” pro p
ř
epínání mezi
zobrazením °C/°F.
HRANÍ MELODIÍ:
V normálním zobrazení
č
asu stiskn
ě
te tla
č
ítko “DOWN” pro zapnutí
č
i vypnutí hudby “(((

)))”.
Když je zna
č
ka zobrazena, budou hrát melodie jedna za druhou, d
okud se nezastaví
stla
č
ením tla
č
ítka “DOWN”.
UPOZORN
Ě
NÍ:

Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.

Nevystavujte p
ř
ístroj nadm
ě
rné síle nebo nárazu.

Nevystavujte p
ř
ístroj extrémním teplotám, p
ř
ímému slune
č
nímu zá
ř
ení, prachu nebo
vlhkosti.

Nikdy nepono
ř
ujte do vody.

Vyhn
ě
te se kontaktu s korozívními materiály.

Nevhazujte tento p
ř
ístroj do ohn
ě
, mohl by explodovat.

Neotevírejte vnit
ř
ní pouzdro nebo manipulovat s jakýmikoli sou
č
ástí této jednotky.
BATERIE A BEZPE
Č
NOSTNÍ VAROVÁNÍ:

P
ř
ed použitím si prosím pe
č
liv
ě
p
ř
e
č
t
ě
te všechny pokyny.

Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobí
jecí baterie.

Baterie vkládejte správn
ě
odpovídající polaritou (+/-).

Vždy vym
ěň
te kompletní sadu baterií.

Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.

Okamžit
ě
odstra
ň
te vybité baterie.

Baterie vyjm
ě
te, když není za
ř
ízení v provozu.

Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohn
ě
, mohly by explodovat.

Ujist
ě
te se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových
p
ř
edm
ě
t
ů
, nebo
ť
kontakt m
ů
že
zp
ů
sobit zkrat.

Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkos
ti nebo p
ř
ímému slune
č
nímu zá
ř
ení.

Ukládejte baterie mimo dosah d
ě
tí. Existuje riziko udušení.

PRIMA hodiny do každé správné rodiny!

Potřebujete poradit ? Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676 Technoline Hodiny

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam