0,-
Košík je prázdný
CZK EUR

Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676

kliknutím zvětšíte
Hodiny na zeď Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676 Technoline Designové hodiny
ks
Kód:1509a
Výrobce:Technoline
Cena s DPH : 699,- Kč
Přepočtená cena:26,97 EUR
Přepočtená cena bez DPH:22,29 EUR
DPH:21 %
Sleva celkem:21 %
Původní cena s DPH:881,- Kč
Dostupnost:2 dny
Zobrazit všechny kategorie, ve kterých se položka nachází
Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676

Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS 8004.1 Jumbo vhodné do dílny, čekárny, ordinace, jídelny, třídy apod.

Technické údaje:

- barva pouzdra: černá/stříbrná
- funkce: teplota, datum, den
- napájení: baterie 2x AA (není součástí dodávky)
- provedení: Quarz - digitální
- rozměry (d x š x v) 35 x 220 x 170mm

NÁVOD:

NASTAVENÍ
Č
ASU:
V normálním režimu zobrazení stiskn
ě
te klávesu “MODE” a vstupte do režimu nastavení.
Rozbliká se “12Hr/24Hr”, potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DDOWN” pro volbu mezi 12hod
nebo 24Hr mod24hod režimem. Pro potvrzení vašeho na
stavení a zm
ě
nu hodinového
nastavení stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. Pokra
č
ujte a použijte klávesy “UP” nebo
“DOWN” pro nastavení a klávesu “SET” nebo “C/F”. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, rok,
m
ě
síc, datum.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu
zobrazení.
12Hr/24Hr ZOBRAZENÍ
Č
ASU:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do “12Hr/24Hr” zobrazení.
Pro potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu hodinového nastavení stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo
“C/F”.
FUNKCE BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te dvakrát tla
č
ítko “MODE” nebo tla
č
ítko “ALM” pro
p
ř
ímý vstup do režimu buzení. Pro vstup do režimu nas
tavení buzení stiskn
ě
te klávesu “SET”
nebo klávesu “C/F”. Pro nastavení hodiny potom stis
kn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DDOWN”. Pro
potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. S
nastavením pokra
č
ujte pomocí tla
č
ítek “UP” nebo “DOWN” pro nastavení a kláves “SET”
nebo
“C/F” pro potvrzení vašeho nastavení. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, melodie, exit.
M
ů
žete si vybrat mezi 8 r
ů
znými melodiemi buzení.
Budík je nastavený, když se v normálním
č
asovém režimu zobrazí “ALM”.
VYPNUTÍ BUDÍKU:
V normálním zobrazení
č
asu dvakrát stiskn
ě
te klávesu “MODE” nebo stiskn
ě
te klávesu “ALM”
pro p
ř
ímý vstup do režimu buzení. Nyní p
ě
tkrát stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” až se ukáže “-:--”,
budík je nyní vypnutý.
FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ:
V normálním zobrazení
č
asu stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” pro zapnutí nebo vypnutí funkce
opakovaného buzení.
Pokud je budík zapnutý a funkce opakovaného buzení
je vypnutá, bude budík zvonit minutu,
když nadejde
č
as. Pro zastavení stiskn
ě
te jakékoliv tla
č
ítko.
Pokud je funkce opakovaného buzení zapnutá, bude bu
dík zvonit po dobu jedné minuty každé
č
ty
ř
i hodiny, celkem t
ř
ikrát. B
ě
hem zvon
ě
ní budíku stiskn
ě
te jakoukoliv klávesu pro zastavení
buzení, stale bliká ikona “SNOOZE” což ukazuje, že
je opakované buzení aktivní. Opakované
buzení se ozve t
ř
ikrát za sebou. Pro vypnutí funkce opakovaného buze
ní stiskn
ě
te tla
č
ítko
“UP”.
NASTAVENÍ UPOMÍNKY NAROZENIN:
V režimu normálního zobrazení t
ř
ikrát stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
upomínky narozenin. Pro vstup do režimu nastavení u
pomínky narozenin stiskn
ě
te tla
č
ítko
“SET” nebo “C/F”. Pro nastavení hodiny potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DOWN”. Pro
potvrzení vašeho nastavení a zm
ě
nu na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”.
Pokra
č
ujte v nastavení pomocí tla
č
ítek “UP” nebo “DOWN” a pro potvrzení nastavení sti
skn
ě
te
tla
č
ítka “SET” nebo “C/F”. Po
ř
adí nastavení je: Hodina, minuta, rok, m
ě
síc, datum, exit.
P
ř
i dosažení nastaveného data a
č
asu hodiny zahrají narozeninovou píse
ň
po dobu 5 minut
na oslavu “Š
Ť
ASTNÝCH NAROZENIN”. Pokud nechcete použít funkci p
ř
ipomenutí, tak
nastavte prošlé datum.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu zobrazení.
NASTAVENÍ
Č
ASOVÉHO SPÍNA
Č
E:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
č
asového
spína
č
e.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F” pro vstup do režimu nastavení
budíku. Pro nastavení
hodiny potom stiskn
ě
te tla
č
ítko “UP” nebo “DOWN”. Pro potvrzení vašeho nastave
ní a zm
ě
nu
na nastavení minut stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F”. Nyní nastavte minuty pomocí
tla
č
ítek
“UP” nebo “DOWN” a stisknutím tla
č
ítek “SET” nebo “C/F” potvr
ď
te vaše nastavení. Rozsah
nastavení je hodina, minuta (cca. 23 hod: 59 min).
Po potvrzení nastavení minut za
č
ne
č
asový spína
č
odpo
č
ítávat.
Č
asový spína
č
m
ů
žete
zastavit a resetovat stisknutím tla
č
ítka “SET” zatímco je zobrazený režim
č
asového spína
č
e.
Když je
č
as na 0:00:00, tak bude budík pípat po dobu 1 minut
y a sou
č
asn
ě
bude blikat
“0:00:00”.
Pokud b
ě
hem 60 sekund nedojde ke stla
č
ení žádné klávesy v režimu nastavení, tak dojde k
automatickému potvrzení p
ř
edchozího nastavení a hodiny potom p
ř
ejdou do režimu
zobrazení.
VYPNOUT
Č
ASOVÝ SPÍNA
Č
:
V režimu normálního zobrazení stiskn
ě
te tla
č
ítko “MODE” pro vstup do režimu
č
asového
spína
č
e. Nyní stiskn
ě
te
č
ty
ř
ikrát tla
č
ítko “SET“, až se ukáže “-:--”,
č
asový spína
č
je vypnutý.
ZOBRAZENÍ TEPLOTY °C/°F:
V režimu normálního zobrazení, stiskn
ě
te tla
č
ítko “SET” nebo “C/F” pro p
ř
epínání mezi
zobrazením °C/°F.
HRANÍ MELODIÍ:
V normálním zobrazení
č
asu stiskn
ě
te tla
č
ítko “DOWN” pro zapnutí
č
i vypnutí hudby “(((

)))”.
Když je zna
č
ka zobrazena, budou hrát melodie jedna za druhou, d
okud se nezastaví
stla
č
ením tla
č
ítka “DOWN”.
UPOZORN
Ě
NÍ:

Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.

Nevystavujte p
ř
ístroj nadm
ě
rné síle nebo nárazu.

Nevystavujte p
ř
ístroj extrémním teplotám, p
ř
ímému slune
č
nímu zá
ř
ení, prachu nebo
vlhkosti.

Nikdy nepono
ř
ujte do vody.

Vyhn
ě
te se kontaktu s korozívními materiály.

Nevhazujte tento p
ř
ístroj do ohn
ě
, mohl by explodovat.

Neotevírejte vnit
ř
ní pouzdro nebo manipulovat s jakýmikoli sou
č
ástí této jednotky.
BATERIE A BEZPE
Č
NOSTNÍ VAROVÁNÍ:

P
ř
ed použitím si prosím pe
č
liv
ě
p
ř
e
č
t
ě
te všechny pokyny.

Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobí
jecí baterie.

Baterie vkládejte správn
ě
odpovídající polaritou (+/-).

Vždy vym
ěň
te kompletní sadu baterií.

Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.

Okamžit
ě
odstra
ň
te vybité baterie.

Baterie vyjm
ě
te, když není za
ř
ízení v provozu.

Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohn
ě
, mohly by explodovat.

Ujist
ě
te se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových
p
ř
edm
ě
t
ů
, nebo
ť
kontakt m
ů
že
zp
ů
sobit zkrat.

Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkos
ti nebo p
ř
ímému slune
č
nímu zá
ř
ení.

Ukládejte baterie mimo dosah d
ě
tí. Existuje riziko udušení.

PRIMA hodiny do každé správné rodiny!

Váš dotaz Digitální nástěnné hodiny Techno Line WS8004.1 Jumbo 154676

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
     Více informací

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam
Vše o nákupu
Potřebujete poradit?

Bc. Milada Špačková

tel: +420 773 539 039
info@primahodiny.cz
www.primahodiny.cz

Přejete si zasílat novinky mailem ?
Copyright © www.primahodiny.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.primahodiny.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace